Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
pochmurno
16°C

RODO

 

Klauzula informacyjna
Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie

W związku z wejściem życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -,,RODO”), informujemy Panią/Pana, na jakich zasadach przetwarzane są dane osobowe oraz zapewniamy, że dochowujemy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo.

 

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, informujemy Panią/Pana, że:


• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.


• Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Raulin. Kontakt: poprzez sekretariat pod numerem +48 587743280 lub bezpośrednio +48 884698888 w godzinach pracy Zarządu, adres email: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.


• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem, wynikającym z charakteru sprawy i wynikać będą z konieczności załatwienia Pani/Pana wniosku, zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jak również do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej przez Administratora, w następujących przypadkach: 
a) nawiązania i podtrzymania relacji służebnych między użytkownikami dróg powiatowych oraz innych zadań, wynikających ze Statutu Zarządu;
b) zamawiania usług i realizacji umów między Zarządem a kontrahentem;
c) sporządzania, przechowywania i prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, wynikających z obowiązku prawnego; 
d) prowadzenia rejestru korespondencji zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem związanym z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
e) obsługi należności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości; 
f) wysyłania informacji za Pani/Pana zgodą.


• W opisanych powyżej celach możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, nr dokumentu tożsamości, w szczególnych przypadkach inne np.: nr działki, dane geodezyjne itp.


• Pani/Pana osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwą procedurą prawną; okresem wykonywania umowy; przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych lub do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


• W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Zarząd w świadczeniu usług, w tym przede wszystkim dostawcom usług bankowych, ubezpieczeniowych, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym organom państwa polskiego na ich żądanie.


• Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.


• Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.


• Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora;
b) żądania sprostowania danych osobowych;
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody.


• Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy RODO.


• Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych może skutkować tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy lub procedować sprawy Pani/Pana dotyczącej, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z świadczonych przez nas usług.

 

Dziękujemy i pozdrawiamy!

 

 

 


 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.