Sekretariat
sekretariat@zarzaddrogowy.pl

+48 587743280
fax +48 587743293

 

Robert Lorbiecki
Dyrektor

robert.lorbiecki@zarzaddrogowy.pl

+48 587743280

 

Hanna Kuczyńska

Z-ca Dyrektora d/s Utrzymania Dróg

hanna.kuczynska@zarzaddrogowy.pl

+48 587743292

 

Katarzyna Klein
Sekretarka

katarzyna.klein@zarzaddrogowy.pl

+48 587743280

 

Rafał Litterski

Główny Specjalista Ochrony Pasa Drogowego

rafal.litterski@zarzaddrogowy.pl
pasdrogowy@zarzaddrogowy.pl

+48 587743281

 

Magdalena Trzcińska

Główna Księgowa

magdalena.trzcinska@zarzaddrogowy.pl

+48 587743290

 

Iwona Lis
Specjalista w Sekcji Finansowo-Kadrowej

iwona.lis@zarzaddrogowy.pl

+48 587743289

 

Małgorzata Niżnik

Specjalista ds przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych

malgorzata.niznik@zarzaddrogowy.pl

+48 587743288

 

Zdzisław Mrówka

Kierownik Sekcji ds Budowy, Utrzymania Dróg i mostów

zdzislaw.mrowka@zarzaddrogowy.pl

+48 587743284

 

Krystian Kaleta
Kierownik Sekcji ds Zaplecza Technicznego i Administracji

krystian.kaleta@zarzaddrogowy.pl

+48 587743286

 

Monika Trella - Kowalska
Specjalista ds Zaplecza Techiczego i Administracji

monika.trella@zarzaddrogowy.pl
przetargi@zarzaddrogowy.pl

+48 587743285

 

Bożena Lesnau

Z-ca Kierownika Sekcji Budowy Utrzymania Dróg i Mostów

bozena.lesnau@zarzaddrogowy.pl

+48 587743284

 

Joanna Garczyńska-Szreder

Specjalista w Sekcji Ochrona Pasa Drogowego

joanna.garczynska@zarzaddrogowy.pl

+48 587743282

 

Anna Hadas

Specjalista w Sekcji Ochrony Pasa Drogowego

anna.hadas@zarzaddrogowy.pl

+48 587743282

 

Adam Błochowiak

Specjalista d/s Przygotowania i Realizacji Projektów Drogowych

adam.blochowiak@zarzaddrogowy.pl

+48 587743288

 

 

Patrycjusz Kamiński
Kierownik Sekcji Przygotowania i Realizacji  Projektów Drogowych

patrycjusz.kaminski@zarzaddrogowy.pl

+48 587743288

 

Śluborska Karolina

Starszy Referent

karolina.sluborska@zarzaddrogowy.pl

+48 587743282

 

Magdalena Ellwart

Specjalista w Sekcji Finansowo-Kadrowej

magdalena.ellwart@zarzaddrogowy.pl

+48 587743290